*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

واکسیناسیون گربه تهران

سپتامبر 6, 2019
واکسیناسیون گربه

واکسیناسیون گربه

واکسیناسیون گربه انواع واکسن های سگ، گربه، پرندگان زینتی و سایر حیوانات واکسیناسیون و تزریقات حیوانات خانگی واکسیناسیون گربه و تزریقات در محل با خودرو های […]