*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

ناخن گیری شستشوی حیوانات خانگی

سپتامبر 6, 2019
ناخن گیری و شستشوی حیوانات خانگی

ناخن گیری و شستشوی حیوانات خانگی

ناخن گیری و شستشوی حیوانات خانگی شما باید به طور مرتب وضعیت ناخن های حیوان خانگی خود را کنترل کنید به خصوص هنگامی که حیوان از […]