*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

قیمت داخلی حیوانات خانگی

سپتامبر 6, 2019
داخلی حیوانات خانگی

داخلی حیوانات خانگی

داخلی حیوانات خانگی بخش داخلی کلینیک سینا در بخش قلب و داخلی حیوانات خانگی بیمارستان دامپزشکی درین با بهره گیری از جدیدترین متدهای درمانی روز دنیا […]