*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

سونوگرافی حیوانات خانگی تهران

سپتامبر 6, 2019
سونوگرافی حیوانات خانگی

سونوگرافی حیوانات خانگی

سونوگرافی حیوانات خانگی سونوگرافی حیوانات خانگی، اتوسکوپی، افتالموسکوپی، لارنگوسکوپی، الکتروکاردیوگرافی و لاپاراسکوپی و .. رادیولوژی و سونوگرافی حیوانات خانگی کلینیک سینا درین مجهز به جدید ترین […]