*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

دندانپزشکی حیوان خانگی

سپتامبر 6, 2019
دندانپزشکی حیوانات خانگی

دندانپزشکی حیوانات خانگی

دندانپزشکی حیوانات خانگی معاینات دوره ای دندانپزشکی حیوانات خانگی از جمله مهمترین معاینات می باشد. بهداشت دهان و دندان تضمین سلامت پت شما می باشد. در […]