*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

بهترین کلینیک دامپزشکی غرب

ژوئن 26, 2022
کلینیک دامپزشکی

کلینیک دامپزشکی

کلینیک دامپزشکی از زمان تأسیس کلینیک دامپزشکی ما، کارکنان ما در مراقبت های دامپزشکی دلسوزانه در سرآمد بوده اند و کلینیک دامپزشکی یک بیمارستان حیوانات با […]
فوریه 18, 2020
بهترین کلینیک دامپزشکی غرب تهران

بهترین کلینیک دامپزشکی در غرب تهران

بهترین کلینیک دامپزشکی در غرب تهران انجام كليه جراحى هاى بافت سخت و نرم در بخش مجزا و خدمات دندانپزشكى با دستگاه هاى روز دنيا در […]