*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

اکسیژن تراپی و احیاء حیوان خانگی

سپتامبر 6, 2019
اکسیژن تراپی و احیاء حیوانات خانگی

اکسیژن تراپی و احیاء حیوانات خانگی

اکسیژن تراپی و احیاء حیوانات خانگی بخش مراقبت های ویژه اکسیژن تراپی و احیاء حیوانات خانگی ICU کلینیک سینا مجهز به دستگاه های احیای قلبی و […]