*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

مرکز درمانی حیوانات

مرکز درمانی حیوانات

ژوئن 26, 2022
مرکز درمانی حیوانات خانگی

مرکز درمانی حیوانات خانگی

مرکز درمانی حیوانات خانگی ما متعهد هستیم که با حیوانات خانگی شما در مرکز درمانی حیوانات خانگی خود به شکلی رفتار کنیم که گویی حیوان خودمان […]
ژوئن 26, 2022
درمان زخم حیوانات خانگی

درمان زخم حیوانات خانگی

درمان زخم حیوانات خانگی بهترین دامپزشکان در کلینیک ما حضور دارند که با حیوانات خانگی شما آنگونه که شایسته است رفتار خواهند کرد و ما بهترین دامپزشکان را […]