*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

داخلی حیوانات

داخلی حیوانات

نوامبر 7, 2019

سونوگرافی گربه

سونوگرافی گربه اسکن سونوگرافی گربه یک روش بدون درد است که با استفاده از امواج صوتی فرکانس بالا (غیر قابل شنیدن برای انسان) برای تولید تصاویر […]
نوامبر 7, 2019
سونوگرافی سگ

سونوگرافی سگ

سونوگرافی سگ سونوگرافی سگ یک شکل از تصویربرداری است که اجازه می دهد تا ما در داخل بدن سگ خود را بدون جراحی نگاه کنیم. این […]
سپتامبر 6, 2019
الکتروکاردیوگرافی و لاپاراسکوپی حیوان خانگی

الکتروکاردیوگرافی و لاپاراسکوپی حیوان خانگی

الکتروکاردیوگرافی و لاپاراسکوپی حیوان خانگی الکتروکاردیوگرافی و لاپاراسکوپی حیوان خانگی سونوگرافی، اتوسکوپی، افتالموسکوپی، لارنگوسکوپی، الکتروکاردیوگرافی و لاپاراسکوپی و ..
سپتامبر 6, 2019
سونوگرافی حیوانات خانگی

سونوگرافی حیوانات خانگی

سونوگرافی حیوانات خانگی سونوگرافی حیوانات خانگی، اتوسکوپی، افتالموسکوپی، لارنگوسکوپی، الکتروکاردیوگرافی و لاپاراسکوپی و .. رادیولوژی و سونوگرافی حیوانات خانگی کلینیک سینا درین مجهز به جدید ترین […]
سپتامبر 6, 2019
داخلی حیوانات خانگی

داخلی حیوانات خانگی

داخلی حیوانات خانگی بخش داخلی کلینیک سینا در بخش قلب و داخلی حیوانات خانگی بیمارستان دامپزشکی درین با بهره گیری از جدیدترین متدهای درمانی روز دنیا […]