*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

اورژانس

اورژانس

سپتامبر 6, 2019
الکتروکاردیوگرام کنترل عملکرد قلب حیوان خانگی

الکتروکاردیوگرام کنترل عملکرد قلب حیوان خانگی

الکتروکاردیوگرام کنترل عملکرد قلب حیوان خانگی دستگاه الکتروکاردیوگرام کنترلعملکرد قلب حیوانات خانگی کنترل عملکرد قلبی با دستگاه الکتروکاردیوگرام
سپتامبر 6, 2019
اکسیژن تراپی و احیاء حیوانات خانگی

اکسیژن تراپی و احیاء حیوانات خانگی

اکسیژن تراپی و احیاء حیوانات خانگی بخش مراقبت های ویژه اکسیژن تراپی و احیاء حیوانات خانگی ICU کلینیک سینا مجهز به دستگاه های احیای قلبی و […]
سپتامبر 6, 2019
اورژانس حیوانات خانگی

اورژانس حیوانات خانگی

اورژانس حیوانات خانگی واکسیناسیون و تزریقات در محل با خودرو های مجهز به تجهیزات اورژانس، اعزام تیم مربوطه به محل در صورت نیاز اورژانس حیوانات خانگی […]
سپتامبر 6, 2019
واکسیناسیون و تزریقات حیوانات خانگی در محل

واکسیناسیون و تزریقات حیوانات خانگی در محل

واکسیناسیون و تزریقات حیوانات خانگی در محل واکسیناسیون و تزریقات در محل با خودرو های مجهز به تجهیزات اورژانس واکسیناسیون و تزریقات حیوانات خانگی در محل […]