*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

پت شاپ پرندگان زینتی

پت شاپ گربه
پت شاپ گربه
سپتامبر 6, 2019
ترمیم پوسیدگی دندان سگ و نصب روکش
ترمیم پوسیدگی دندان سگ و نصب روکش
سپتامبر 6, 2019

پت شاپ پرندگان زینتی

پت شاپ پرندگان زینتی تهران

پت شاپ پرندگان زینتی به مرکزی گفته می شود که در آن به نگهداری لوازم آن ها و همچنین رسیدگی به امور آن ها می پردازند. به طور خلاصه یک کلینیک پت شاپ پرندگان زینتی که نه فقط به امور بیماری آنها بلکه بهداشتی و زیبایی آنها نیز رسیدگی می کند.

دیدگاه ها بسته شده است