*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

واکسیناسیون پرندگان زینتی

واکسیناسیون گربه
واکسیناسیون گربه
سپتامبر 6, 2019
عقیم سازی سگ
عقیم سازی سگ
سپتامبر 6, 2019

واکسیناسیون پرندگان زینتی

انواع واکسن های سگ، گربه، پرندگان زینتی و سایر حیوانات

واکسیناسیون پرندگان زینتی و تزریقات پرندگان زینتی

 

 

دیدگاه ها بسته شده است