*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

صدور شناسنامه سگ

درمان پرنده زینتی
دسامبر 12, 2019
صدور شناسنامه گربه
صدور شناسنامه گربه
ژانویه 12, 2020

صدور شناسنامه سگ

صدور شناسنامه سگ

صدور شناسنامه سگ نشان دهنده هویت حیوان و صاحب آن می باشد که ، در بر گیرنده تمامی مشخصات هویتی حیوان می باشد و حیوان دارای شناسنامه از ارائه بهتر خدمات، می تواند بهره مند گردد.

صدور شناسنامه سگ , انواع شناسنامه های بهداشتی. عادی و بین المللی با انجام معاینه کامل و عملیات واکسیناسیون و پیشگیری بر علیه انگلهای داخلی و خوراندن قرص های ضد انگل به حیوانات شما توسط متخصصان و کارشناسان دامپزشک کلینیک دامپزشکی دکتر سینا صادر می گردد

برای صدور شناسنامه سگ , و کاشت میکروچیپ سگ خود با کلینیک دامپزشکی دکتر سینا تماس بگیرید

صدور شناسنامه سگ، عادی و بین المللی توسط کلینیک دامپزشکی دکتر سینا انجام می شود.

دیدگاه ها بسته شده است