*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

صدور شناسنامه حیوانات خانگی

الکتروکاردیوگرافی و لاپاراسکوپی حیوان خانگی
الکتروکاردیوگرافی و لاپاراسکوپی حیوان خانگی
سپتامبر 6, 2019
میکرو چیپ گذاری حیوان خانگی
میکرو چیپ گذاری حیوان خانگی
سپتامبر 6, 2019

صدور شناسنامه حیوانات خانگی

صدور شناسنامه بین المللی عکس دار و نصب میکروچیپ

صدور شناسنامه حیوانات خانگی نشان دهنده هویت حیوان و صاحب آن می باشد که ، در بر گیرنده تمامی مشخصات هویتی حیوان می باشد و حیوان دارای شناسنامه از ارائه بهتر خدمات، می تواند بهره مند گردد

صدور شناسنامه سگ ، گربه ، پرندگان و حیوانات خانگی شامل انواع شناسنامه های بهداشتی. عادی و بین المللی با انجام معاینه کامل و عملیات واکسیناسیون و پیشگیری بر علیه انگلهای داخلی همچنین خوراندن قرص های ضد انگل به حیوانات شما توسط متخصصان و کارشناسان دامپزشک کلینیک سینا صادر می گردد

برای صدور شناسنامه حیوانات خانگی , و کاشت میکروچیپ سگ و گربه خود با کلینیک سینا تماس بگیرید.

صدور انواع شناسنامه های بهداشتی، عادی و بین المللی توسط بیمارستان دامپزشکی کلینیک سینا انجام می شود.

صدور شناسنامه بهداشتی حیوانات خانگی .با انجام معاینه کامل و عملیات واکسیناسیون و پیشگیری بر علیه انگلهای داخلی و با خوراندن قرص های ضد انگل به حیوانات شما صادر می گردد.

دیدگاه ها بسته شده است