*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

جراحی دندان سگ و گربه

دندانپزشکی سگ و گربه
دندانپزشکی سگ و گربه
ژانویه 21, 2020
خروج حیوانات خانگی از کشور
خروج حیوانات خانگی از کشور
ژانویه 22, 2020

جراحی دندان سگ و گربه

جراحی دندان سگ و گربه

جراحی دندان سگ و گربه در کلینیک دندانپزشکی سینا

جراحی های ریشه دندان در بیماری های ریشه دندان،جراحی دندان های نابجا و شکستگی دندان هایی که امکان روکش و ترمیم ندارند نیز از جمله جراحی دندان سگ و گربه این مرکز می باشد.

جراحی دندان سگ و گربه و جراحی لثه و جراحی های فک و صورت از جمله جراحی های مهم در دندانپزشکی حیوانات سینا می باشد.درمان شکستگی های استخوان فک و صورت ناشی از سقوط و تصادف با همکاری متخصص جراحی دامپزشکی

مشکلات مادرزادی در ناحیه فک و صورت یکی از مشکلات جدی در حیوانات خانگی می باشد که در صورت تشحیص زود هنگام قابل درمان می باشند.

اصلاح وضعیت دندان ها و جراحی دندان سگ و گربه باعث جلوگیری از آسیب به فک مقابل ،همچنین درمان بد شکلی خای دهان و دندان در صورت تشحیص در توله سگ ها یا بچه گربه ها ار اغلب موارد قابل درمان بوده و با تحمیل کمتربن درد به حیوان اصلاح میشوند.

دیدگاه ها بسته شده است