*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

جراحی بافت نرم حيوانات

درمان یبوست گربه
اکتبر 10, 2019
کوتاه کردن ناخن پرندگان
اکتبر 18, 2019

جراحی بافت نرم حيوانات

جراحی بافت نرم حيوانات خود شامل جراحی اختیاری(elective) و اجباری(non elective) می باشد :

جراحی بافت نرم حيوانات elective شامل عقیم کردن حیوان و جراحی های (فقط دم حیوان به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی) می باشد.

برای جراحی های elective لازم به گرفتن وقت قبلی است و حیوان باید 8 تا 10 ساعت قبل از عمل ناشتا باشد. همچنین حوله و الیزابت کولار باید از قبل تهیه شود.

جراحی بافت نرم حیوانات  non electiveشامل عفونت رحم (pyometr)، بیرون زدگی چشم (prolopes)، بیرون زدگی آلت (ماده و نر)، برگشتگی و پیچ خوردگی روده ها، بریدگی ها و سوختگی های شدید می شود که در این موارد باید در سریع ترین زمان اقدام به جراحی بافت نرم حیوانات صورت گیرد.

جراحی بافت نرم حيوانات شامل :

جراحی های دستگاه ادراری-تناسلی شامل جراحی های کلیه – مثانه – مجاری ادراری – رحم – تخمدان و پستان می باشد.

جراحی های دستگاه گوارشی شامل غدد بزاقی – زبان – مری – معده – روده – مقعد – کبد ولوزالمعده می باشد.

جراحی های دستگاه تنفس و قفسه صدری شامل تیغه بینی – حفره بینی – سینوسها – کام نرم – نای – ریه ها و دیافراگم می باشد.

جراحی های ترمیمی و مدیریت زخم شامل پیوند پوست – سوختگی و ….. می باشد.

دیدگاه ها بسته شده است