*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

اکسیژن تراپی و احیاء حیوانات خانگی

جراحی حیوانات خانگی
جراحی حیوانات خانگی
سپتامبر 6, 2019
الکتروکاردیوگرام کنترل عملکرد قلب حیوان خانگی
الکتروکاردیوگرام کنترل عملکرد قلب حیوان خانگی
سپتامبر 6, 2019

اکسیژن تراپی و احیاء حیوانات خانگی

بخش مراقبت های ویژه اکسیژن تراپی و احیاء حیوانات خانگی ICU کلینیک سینا مجهز به دستگاه های احیای قلبی و تنفسی ؛ اکسیژن تراپی و مونیتورینگ ویژه حیوانات و حیواناتی که دچار شوک ها و آسیب های عمومی شده اند و نیاز به کنترل بیشتر اکسیژن تراپی و احیاء حیوانات خانگی دارند و همچنین دستگاه انکوباتور مخصوص برای حیوانات که قادر است دمای بدن حیوان آسیب دیده را بصورت اتومات تنظیم نماید.

دیدگاه ها بسته شده است