*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

الکتروکاردیوگرام کنترل عملکرد قلب حیوان خانگی

اکسیژن تراپی و احیاء حیوانات خانگی
اکسیژن تراپی و احیاء حیوانات خانگی
سپتامبر 6, 2019
داخلی حیوانات خانگی
داخلی حیوانات خانگی
سپتامبر 6, 2019

الکتروکاردیوگرام کنترل عملکرد قلب حیوان خانگی

دستگاه الکتروکاردیوگرام کنترلعملکرد قلب حیوانات خانگی

کنترل عملکرد قلبی با دستگاه الکتروکاردیوگرام

دیدگاه ها بسته شده است