*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی – دکتر محمد هژیر علایی – دارای بورد تخصصی جراحی

دکتر دامپزشک متخصص داخلی حیوانات خانگی
دکتر دامپزشک متخصص داخلی حیوانات خانگی
سپتامبر 6, 2019
دکتر دامپزشک متخصص پرندگان زینتی
دکتر دامپزشک متخصص پرندگان زینتی
سپتامبر 6, 2019

دکتر محمد هژیر علایی

دکتر دامپزشک متخصص جراحی دارای بورد تخصصی – دکتر محمد هژیر علایی

دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی دارای بورد تخصصی – دکتر محمد هژیر علایی – دارای بورد تخصصی جراحی

دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی

دیدگاه ها بسته شده است