*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

دامپزشک PhD بیماری های سرطان از دانشگاه علوم پزشکی وین

دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست – دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین
دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست – دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین
سپتامبر 6, 2019
آزمایشگاه خونگیری حیوانات خانگی
آزمایشگاه خونگیری حیوانات خانگی
سپتامبر 6, 2019

دامپزشک PhD بیماری های سرطان از دانشگاه علوم پزشکی وین

دامپزشک PhD بیماری های سرطان از دانشگاه علوم پزشکی وین

دکتر دامپزشک PhD بیماری های سرطان از دانشگاه علوم پزشکی وین

دیدگاه ها بسته شده است