*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

دکتر دامپزشک متخصص داخلی حیوانات خانگی

دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی
دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی – دارای بورد تخصصی جراحی
سپتامبر 6, 2019

دکتر دامپزشک متخصص داخلی دارای بورد تخصصی

دکتر دامپزشک متخصص داخلی حیوانات خانگی دارای بورد تخصصی

دکتر دامپزشک متخصص داخلی حیوانات خانگی

دیدگاه ها بسته شده است