*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست – دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین

دکتر دامپزشک متخصص پرندگان زینتی
دکتر دامپزشک متخصص پرندگان زینتی
سپتامبر 6, 2019
دکتر دامپزشک پی اچ دی PHD مولکولار رادیو بایولوژی حیوانات خانگی
دامپزشک PhD بیماری های سرطان از دانشگاه علوم پزشکی وین
سپتامبر 6, 2019
دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست – دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین

دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست – دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین

دکتر روحیه یکانیفلو پوست از دانشگاه وین

دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست از دانشگاه وین

دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست از دانشگاه وین – – دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین

– دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین – دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست

دیدگاه ها بسته شده است