*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

شستشو و اصلاح حیوانات خانگی

سپتامبر 6, 2019
شستشو و اصلاح حیوانات خانگی

شستشو و اصلاح حیوانات خانگی

شستشو و اصلاح حیوانات خانگی پیرایش موهای زائد و نمدی با دستگاه مخصوص، ناخن گیری و شستشو ، پت شاپ شستشو و اصلاح حیوانات خانگی پوست […]