*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

پت شاپ

پت شاپ

سپتامبر 6, 2019
پت شاپ پرندگان زینتی

پت شاپ پرندگان زینتی

پت شاپ پرندگان زینتی پت شاپ پرندگان زینتی تهران پت شاپ پرندگان زینتی به مرکزی گفته می شود که در آن به نگهداری لوازم آن ها […]
سپتامبر 6, 2019
پت شاپ گربه

پت شاپ گربه

پت شاپ گربه یک گربه خانگی به لوزم بازی ، پت شاپ گربه و غذای مخصوص گربه و لوازم بهداشتی گربه اعم از توالت گربه ، […]
سپتامبر 6, 2019
پت شاپ سگ

پت شاپ سگ

پت شاپ سگ یک سگ خانگی به جای خواب و استراحت ، لوازم بازی ، لوازم بهداشتی اعم از توالت سگ ، قلاده ، کفش و […]