*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

دکتر دامپزشک متخصص

دکتر دامپزشک متخصص

سپتامبر 6, 2019
دکتر دامپزشک پی اچ دی PHD مولکولار رادیو بایولوژی حیوانات خانگی

دامپزشک PhD بیماری های سرطان از دانشگاه علوم پزشکی وین

دامپزشک PhD بیماری های سرطان از دانشگاه علوم پزشکی وین دامپزشک PhD بیماری های سرطان از دانشگاه علوم پزشکی وین دکتر دامپزشک PhD بیماری های سرطان […]
سپتامبر 6, 2019
دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست – دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین

دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست – دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین

دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست از دانشگاه وین دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای […]
سپتامبر 6, 2019
دکتر دامپزشک متخصص پرندگان زینتی

دکتر دامپزشک متخصص پرندگان زینتی

دکتر دامپزشک متخصص پرندگان زینتی دارای بورد تخصصی دکتر دامپزشک متخصص پرندگان زینتی دارای بورد تخصصی دکتر دامپزشک متخصص پرندگان زینتی
سپتامبر 6, 2019
دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی

دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی – دارای بورد تخصصی جراحی

دکتر دامپزشک متخصص جراحی دکتر دامپزشک متخصص جراحی دارای بورد تخصصی دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی دارای بورد تخصصی – دارای بورد تخصصی جراحی دکتر […]
سپتامبر 6, 2019
دکتر دامپزشک متخصص داخلی حیوانات خانگی

دکتر دامپزشک متخصص داخلی حیوانات خانگی

دکتر دامپزشک متخصص داخلی دارای بورد تخصصی دکتر دامپزشک متخصص داخلی حیوانات خانگی دارای بورد تخصصی دکتر دامپزشک متخصص داخلی حیوانات خانگی