*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

درمان آبسه سگ

آرايش و شستشوی حيوانات
آرايش و شستشوی حيوانات
سپتامبر 20, 2019
جراحی فک و دهان حیوانات
سپتامبر 20, 2019

درمان آبسه سگ

درمان آبسه سگ

عوامل مختلفی به عنوان علل ایجاد کننده آبسه در سگ ها شناخته می شوند. یکی از متداول ترین علل آبسه سگ ، گاز گرفته شدن سگ توسط سایر حیوانات میباشد .

وقتی حیوانی سگ شما را گاز بگیرد باعث می شود باکتری به طرق مختلف وارد زخم شده و زخم عفونی شود سپس بسته به نوع باکتری وارد شده و عمق گاز، آبسه توسعه پیدا می کند . آتی بیوتیک تراپی نقش حیاتی در موفقیت درمان آبسه سگ دارد،آنتی بیوتیک باید براساس کشت و آنتی بیوگرام انتخاب شود.

طول دوره درمان آبسه سگ به محل و نوع باکتری بستگی دارد.

در طول مدت درمان آبسه سگ ، باید برای کاهش درد از داروهای کاهنده درد در کنار آنتی بیوتیک استفاده کرد . اگر آبسه در اثر جسم خارجی ایجاد شده باشد، باید از خارج شدن جسم خارجی در درمان آبسه سگ اطمینان حاصل نمود.

دیدگاه ها بسته شده است