*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

جراحی فک و دهان حیوانات

درمان آبسه سگ
سپتامبر 20, 2019
درمان پوست سگ
درمان پوست سگ
سپتامبر 26, 2019

جراحی فک و دهان

جراحی فک و دهان

جراحی فک و دهان اختصاصی سگ و گربه به دلیل بیماری های  ژنتیکی ویا تروما انجام می پذیرد. مشکلات مادرزادی در ناحیه فک و صورت یکی از مشکلات جدی در حیوانات خانگی می باشد که در صورت تشخیص زود هنگام با جراحی فک و دهان سگ و گربه قابل درمان می باشند .

صاحبان حیوانات می توانند با بررسی های خانگی فک و دهان بسیاری از بیماری ها را زودهنگام تشخیص دهند و با دامپزشک متخصص جراحی فک و دهان حیوانات مشورت نمایند.

تشخیص زودهنگام بیماری می تواند درمان بیماری و جراحی فک و دهان حیوانات را آسان و ممکن نمایند. معاینات هفتگی و بازرسی فک و دهان در منزل و معاینات ماهیانه و دوره ای توسط دامپزشک می تواند در این در جراحی فک و دهان حیوانات بسیار کمک کننده باشد .

دیدگاه ها بسته شده است