*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

دکتر دامپزشک پی اچ دی PHD مولکولار رادیو بایولوژی حیوانات خانگی

دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست – دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین
دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست – دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین
سپتامبر 6, 2019
آزمایشگاه خونگیری حیوانات خانگی
آزمایشگاه خونگیری حیوانات خانگی
سپتامبر 6, 2019

دکتر دامپزشک پی اچ دی PHD مولکولار رادیو بایولوژی حیوانات خانگی از علوم پزشکی وین

دکتر دامپزشک پی اچ دی PHD مولکولار رادیو بایولوژی حیوانات خانگی از علوم پزشکی وین

دکتر دامپزشک پی اچ دی PHD مولکولار رادیو بایولوژی حیوانات خانگی

دیدگاه ها بسته شده است