*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

دکتر دامپزشک متخصص پرندگان زینتی

دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی
دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی – دارای بورد تخصصی جراحی
سپتامبر 6, 2019
دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست – دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین
دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست – دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین
سپتامبر 6, 2019

دکتر دامپزشک متخصص پرندگان زینتی دارای بورد تخصصی

دکتر دامپزشک متخصص پرندگان زینتی دارای بورد تخصصی

دکتر دامپزشک متخصص پرندگان زینتی

دیدگاه ها بسته شده است